โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ออกหน่วยทันตกรรมสำหรับนักเรียน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ออกหน่วยทันตกรรมสำหรับนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ออกหน่วยทันตกรรมสำหรับนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Wednesday, July 15, 2020