โรงเรียนอนุบาลจอมบึงร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระครูโกศลปุญญากร นิกร ปุญฺญกุสโล (เทพสวัสดิ์) 45 พรรษา อายุ 66 ปี 6 เดือน อดีตรองเจ้าอาวาสวัดจอมบึง ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี