กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563

คณะครูและลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือสำรอง โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ภายในและรอบบริเวณโรงเรียน
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1079388465820995