กิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563

ครูกฤติกา ทองอินทร์ ผู้แทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง