“โครงการเด็กไทยสายตาดี วิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า ของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ “โครงการเด็กไทยสายตาดี วิถีชีวิตใหม่ สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า ของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ 2565” มอบแว่นสายตานักเรียน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี